COVID-19 UPDATE: If a new 10-day intensive training can't take place due to COVID-19, we will offer alternative dates in the first instance. If you are unable to attend the rearranged dates, you may request a full refund.
Nav
Intensive

SWEDISH RO DBT Blended Learning Course

Location Online & Stockholm, Sweden
Part 1
Date 15 Mar - 26 Nov 2021 Trainers Martina Isaksson (kursledare) & Martina Wolf-Arehult (examinator)Co-Host Wisemind SE
Part 2
Date 23 Nov - 26 Nov 2021 Trainers Sophie Rushbrook, DClinPsy
* credits based on attending all 5 days

Course Objectives

PLEASE NOTE: THIS COURSE IS ONLY ACCESSIBLE TO SWEDISH PSYCHOLOGISTS

Om kursen

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch, riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av kontroll. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik, men har visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och OCD.

RO DBT bygger på DBT och använder sig av liknande beteendeprinciper, men lägger mer fokus vid ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. Behandlingsmetoden har fått mer uppmärksamhet de senaste åren och den verkar ses allt mer som en effektiv metod för att behandla individer vilka har behov av hög kontroll som en del av sin problematik.

Kursen syftar till att ge de teoretiska grunderna för RO DBT, samt att utveckla förmågan att bedöma och behandla psykisk ohälsa relaterad till överkontroll. Kursen ger bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete. Utöver detta ger kursen möjlighet att reflektera över psykologens roll i arbetet med RO-DBT samt utveckling och implementering av RO-DBT i klinisk verksamhet.

 

Please click on the link for more information about the course: https://wisemind.se/kurs_pdf/RO-DBT-VT2021.pdf

Prices & Booking

Please click on the link for more information about the course: https://wisemind.se/kurs_pdf/RO-DBT-VT2021.pdf

How to Register

Please click on the link for more information about the course: https://wisemind.se/kurs_pdf/RO-DBT-VT2021.pdf

Travel Information

Please click on the link for more information about the course: https://wisemind.se/kurs_pdf/RO-DBT-VT2021.pdf