Otwartość - Elastyczność - Łączność

Dostarczanie na całym świecie Szkolenie, wsparcie i nadzór dla specjalistów ds. zdrowia psychicznego

Radykalnie otwarta dialektyczna terapia behawioralna (RO DBT) to leczenie oparte na dowodach, poparte ponad 30-letnimi badaniami klinicznymi, ukierunkowanymi na spektrum zaburzeń charakteryzujących się nadmierną samokontrolą, często określaną jako nadkontrola (OC).

Specjalizujemy się w szkoleniach osobistych i internetowych dla specjalistów zdrowia psychicznego, którzy chcą rozwijać usługi radykalnie otwartej terapii DBT dla pacjentów z poważnymi i trudnymi do leczenia problemami zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej or Zostań terapeutą RO DBT
American Psychological Association : Approved Sponsor Association of Social Work Boards : Approved Continuing Education
Zatwierdzone szkolenie

RO DBT Online B.V. jest zatwierdzony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Rad Pracy Socjalnej, aby oferować certyfikaty kształcenia ustawicznego dla psychologów i pracowników socjalnych.

RO DBT Online B.V. ponosi odpowiedzialność za ten program i jego zawartość.
Dowiedz się więcej

Prior training in Standard DBT is not required

From the blog

View All
Superb presentation, excellent materials. The result is the pulling together of the science and practice of psychology almost never seen anywhere
Excellent and impactful!